Aktualności

Konkurs dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia, przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego do zapoznania się ze szczegółami konkursów organizowanych przez Towarzystwo Nasz Dom.

więcej >>

Program „Rodzina 500 plus” w Powiecie Wrocławskim

rodzina 500 parasolOd dnia 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która przewiduje wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia.

więcej >>

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2016-2020.

więcej >>

Ruszył nabór uczestników do Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

IMG 5013W dniu 25 kwietnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące planowanej realizacji kolejnej edycji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

więcej >>

Oferta edukacyjna

OHP-infoSzanowni Państwo,
w imieniu dyrekcji Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną skierowaną do młodzieży od 15 do 18 roku życia.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2016/2017 do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, a także Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Centrum zapewnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz zajęcia ze specjalistami z zakresu procesu resocjalizacji.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej CKiW pod adresem www.ckiw-olesnica.ohp.pl

„Budowanie więzi. Zaburzone więzi” – wykład z elementami warsztatów

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka, zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do udziału w spotkaniu z psychologami poradni adopcyjnej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, którzy poprowadzą wykład pt. „Budowanie więzi. Zaburzone więzi", a także bezpłatne, indywidualne konsultacje psychologiczne.

więcej >>

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

krus logoSerdecznie zapraszamy rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do zapoznania się z ofertą Regionalnego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) we Wrocławiu.

więcej >>

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. będzie realizowało Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany m.in. do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 30 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

więcej >>