Aktualności

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - edycja 2015

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do ubiegania się w 2015 r. o dofinansowania w ramach realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, które mogą uzyskać dofinansowanie na: kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego lub oprogramowania (w tym: urządzeń lektorskich i brajlowskich), naprawę wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, zakup oraz naprawę protez, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).

więcej >>

Prezentacja działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

IMG 3157Dnia 27 lutego 2015 r. z inicjatywy Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu odbyło się spotkanie pn. „Kreowanie lokalnych polityk publicznych przez ciała opiniodawczo-doradcze w obszarach polityk młodzieżowych, senioralnych, zatrudnienia i osób z niepełno- sprawnością”. Jego celem było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie kierunków i wyzwań związanych z kreowaniem polityk publicznych z aktywnym udziałem członków i członkiń Rad Działalności Pożytku Publicznego i innych ciał opiniodawczo-doradczych.

więcej >>

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. będzie realizowało Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa zamknięta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń
tradycyjną pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 131
50- 440 Wrocław

w formie elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub faxem: 71/72-21-869

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w Powiecie Wrocławskim można uzyskać w tut. Centrum – kontakt: Pani Paulina Rawska, tel. 71/72-21-862 lub Pani Magda Saska-Radwan 71/72-22-005.

I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Obraz 112W dniu 13 lutego w Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich odbyło się wyjątkowe spotkanie z kolędą i pastorałkami. Po raz pierwszy zorganizowany został w tym miejscu Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.

W roli wykonawców najpiękniejszych kolęd i pastorałek wystąpili wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Oficjalnej inauguracji Przeglądu dokonali Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Po uroczystym otwarciu głos zabrała Natalia Solarz-Sadowa, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, która odczytała list gratulacyjny od Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka. Następnie prowadzenie Przeglądu przejęła – Arleta Szmigielska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Dyrektor Domu Dziecka - Agnieszka Suska.

więcej >>

Projekt "Praca w chmurach"

plakatchmura       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zajmujący się sprawami usamodzielniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiem osób z dysfunkcją wzroku, rozpoczął realizację projektu pn. „Praca w chmurach” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej >>

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw przypadającym w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Sądowej 2 we Wrocławiu pełnione będą dyżury przez prokuratorów w godzinach urzędowania jednostki, tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Głównym celem akcji jest kompleksowe przedstawianie form pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, jak też udzielanie porad o wszelkich przysługujących formach pomocy.
Osoby zainteresowane udziałem w dyżurach pełnionych przez prokuratorów zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 71/371-81-32 wew. 302.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu "Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie"

logo DOPSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie".

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, terapeutycznej).

Szkolenie jest skierowane do osób, które zajmują się problemem przemocy w rodzinie: pracowników socjalnych, pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej, przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych, grup roboczych, lekarzy, pielęgniarek, położnych.

W związku z procesem rekrutacyjnym zapraszamy do udziału maksymalnie 2 osoby z instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wrocławskiego. Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i udziału w szkoleniu!

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Termin szkolenia: 19 marca 2015 r., godz. 9:00-15:00.

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, sala 118, I piętro.

Sposób i termin aplikacji: zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 6 marca 2015 r.

 

Do pobrania:

I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Plakat I Powiatowy Przegląd Kolęd i PastorałekPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego, serdecznie zaprasza całe rodziny na I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Pieczy Zastępczej, który mamy przyjemność zainaugurować w tym roku.
Impreza odbędzie się dnia 13 lutego 2015 r. o godz. 16:00 w auli Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43.

 

 

Kartę Zgłoszeń prosimy przekazywać do dnia 12 lutego 2015 r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50–440 Wrocław

lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie wątpliwości i pytań prosimy kontaktować się z Panią Magdą Saską-Radwan pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do wysłuchania pastorałek i kolęd oraz wspólnego śpiewania!