Aktualności

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.


Dzień Otwarty odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w godz. 9.00-14.00
w II Inspektoracie we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36

więcej >>

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom "Najpierw Rodzina 2015"

Towarzystwo Nasz Dom zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym, który jest skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego) i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy/mieszkania do 14 dzieci) oraz placówek przekształcających się w małe formy. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej oraz podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

więcej >>

RUSZYŁ NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w związku z realizacją od czerwca 2015 r. do grudnia 2015 r. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie informuje, iż do dnia 15 maja 2015 r. można zgłaszać w formie pisemnej osoby do uczestnictwa w ww. Programie.
W zgłoszeniu prosimy uwzględnić dane kontaktowe uczestnika, tj. adres zamieszkania i telefon kontaktowy celem poinformowania go o szczegółowym harmonogramie zajęć. Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem: 71/72-21-869.
Dodatkowych informacji udziela psycholog tut. Centrum – Pani Paulina Rawska, tel. 71/72-21-862 oraz Pani Magda Saska-Radwan 71/72-22-005.

Projekt organizowany przez CEMS Club Warszawa i Fundację EY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcje CEMS Chance VIII, który jest organizowany przez CEMS Club Warszawa we współpracy z Fundacją EY. Najbliższa edycja odbędzie się w terminie: 12-15.05.2015 r. w Warszawie.

Do kogo skierowany jest projekt?
Do ambitnych uczniów klas III gimnazjum oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy mają utrudniony start w dorosłe życie i wychowują się w instytucjonalnej bądź rodzinnej pieczy zastępczej.

Działania w ramach projektu.
Celem jest pomoc uczestnikom w dokonaniu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wzbudzenie chęci do zaplanowania rozwoju osobistego, wykształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, autoprezentacją, zarządzeniem czasem, zapoznanie ze specyfiką certyfikatów językowych. Uczestnicy będą również współpracować z doradcami zawodowymi, którzy podejmą próbę oceny predyspozycji zawodowych.

Koszt udziału.
Udział w CEMS Chance VIII jest nieodpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu
do Warszawy. Organizatorzy zapewniają 24-godzinną opiekę nad uczestnikami od momentu ich przyjazdu do Warszawy, nocleg w hostelu, wyżywienie i inne koszty związane z udziałem w projekcie. Dodatkowo organizatorzy gwarantują uczestnikom wyjścia integracyjne oraz zwiedzanie Warszawy.

Rekrutacja.
Nabór uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej projektu www.cemschance.pl w dniach 15-30.04.2015 r. Ilość miejsc ograniczona! Zostanie wyłonionych 40 aplikacji, których autorzy i autorki zaproszeni zostaną do stolicy na 4 dni szkoleń i wyjątkowych spotkań.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia MONAR w Milejowicach

logo PFRON 2011 rW dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia MONAR - Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dorosłych Hostelu w Milejowicach (gmina Żórawina) odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania busa dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej >>

Bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych

PLAKAT-KONSULTACJE

Informacja o podziale środków PFRON w 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2015.

więcej >>