Aktualności

Dyrektor PCPR we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Rodziną zastępczą mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna.

Warunki, które powinien spełniać kandydat na prowadzenie pogotowia rodzinnego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej,
 • posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie lub osobiście:
Magda Saska-Radwan – psycholog, tel. 71/ 72 22 005 lub 71/ 72 21 860,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
Budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro, pok. 431

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej:

 • dnia 23 października 2014 r. odbędą się w godz. 11:00 - 13:00,
 • dnia 30 października 2014 r. odbędą się w godz. 10:30 - 12:30.

Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej (dnia 9 października 2014 r.) odbędą się w godz. 9:00 - 11:00. Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.

Podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych

podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób NiepełnosprawnychW dniu 30 września 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym podsumowano organizację I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się w dniu 6 września 2014 r., w Gminie Siechnice, a uczestniczyło w niej ponad 500 osób.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Marcina Seretnego przybyły osoby, które aktywnie włączyły się w zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia.

więcej >>

Seminarium "Hostel dla Młodych Gniewnych - czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?"

plakat zapraszający na seminarium pod nazwą Hostel dla Młodych GniewnychFundacja Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha i Powiat Wrocławski w dniu 13 października 2014 r, organizują seminarium pn. "HOSTEL dla MŁODYCH GNIEWNYCH - czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?"

Przedmiotem seminarium jest prezentacja innowacyjnego modelu integracji społecznej i zawodowej wychowanków opuszczających placówki np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka.

Seminarium odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 218 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Brązowy Krzyż Zasługi dla Pani Arlety Szmigielskiej

uroczystość wręczenia broązowego krzyża zasługiW dniu 26 września 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu miała miejsce podniosła uroczystość. Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego dokonał Pan Tomasz Smolarz - Wojewoda Dolnośląski.
Pani Arleta Szmigielska została uhonorowana za aktywną działalność w obszarze pomocy społecznej i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób potrzebujących oraz wymagających wsparcia.
Wniosek o nadanie odznaczenia państwowego złożyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM" z siedzibą w Busku Zdroju, którego uhonorowana jest członkiem Zarządu.
W uroczystości uczestniczył, obok rodziny i współpracowników, również przedstawiciel OSPiMOPR „CENTRUM" Pan Mirosław Sobkowiak – wiceprzewodniczący Zarządu.


Serdecznie gratulujemy.

więcej >>

Rodzinne Warsztaty Plastyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania z oferty Rodzinnych Warsztatów Plastycznych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu:

Rodzinne Warsztaty Plastyczne to propozycja warsztatów plastycznych dla rodziców (opiekunów) z dziećmi w wieku od 4 lat, prowadzonych przez artystę – plastyka, które są okazją na twórcze spędzenie niedzielnego popołudnia.

więcej >>

Projekt "Krasnal - Złotóweczka"

projekt KrasnalPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Krasnal – Złotóweczka", realizowanym przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka w ramach miejskiego Programu „Edukacja przedsiębiorczości" dla uczniów klas 0-1.

Projekt ma na celu nauczenie dzieci gospodarności, kontrolowania wydatków, przemyślanych zakupów i szanowania swojego czasu. W realizacji tych celów stosowana jest metoda teatralna – głównym elementem zajęć jest mini-spektakl, którego bohaterami są Krasnal Złotóweczka (rozważny, skrupulatny, opanowany i pracowity, zawsze planujący swoje działania, mądry w decyzjach i pełen twórczych pomysłów) oraz Zając (impulsywny i nierozważny, szybko podejmujący decyzję, nie zważający na żadne przestrogi). Treści przekazywane w trakcie spektaklu utrwalane są dzięki warsztatom teatralno-plastycznym, realizowanym przez profesjonalnych instruktorów z doświadczeniem pedagogicznym.
Bezpłatne zajęcia będą realizowane w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka (ul. Kuźnicza 29a). Na zajęcia składa się 15-20-minutowy spektakl oraz godzinne warsztaty teatralno-plastyczne. O przyjęciu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają placówki biorące udział w programie „Od inspiracji do kreacji"). Jedna placówka może zgłosić do udziału w projekcie maksymalnie 2 klasy.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 20 września. Szkoły zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
W projekcie mogą wziąć udział klasy, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu (wrzesień-grudzień 2013).
Zajęcia będą realizowane w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twóczości Dziecka
w okresie 29.09-15.12.2014 (terminy do rezerwacji: 29-30 września, 13 października, 21 października, 28 października, 4 listopada, 17-18 listopada, 25 listopada, 1-2 grudnia, 9 grudnia, 15 grudnia, w w godz. 8.30 - 9.45 lub 10.15 - 11.45). Rezerwacja terminów w biurze Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka po przesłaniu zgłoszenia.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy:

http://wctd.wroclaw.pl/formularze/karta-zgloszeniowa-projekt-edukacji-przedsiebiorczosci-krasnal-zlotoweczka


Terminy realizacji należy ustalić z biurem Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka: 071 341 80 02, 608 432 224.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Strona internetowa organizatora: www.wctd.wroclaw.pl


Projekt jest dofinansowany przez Gminę Wrocław

logo Gmina Wrocaw