Aktualności

Bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych

PLAKAT-KONSULTACJE

Informacja o podziale środków PFRON w 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2015.

więcej >>

Życzenia na Wielkanoc

zdjcie

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz samych sukcesów i szczęścia w życiu zawodowym i osobistym

życzą: Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Rozpoznawanie przemocy w rodzinie

uczestnicy szkoleniaW dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się szkolenie pn. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie" zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji z terenu Powiatu Wrocławskiego, zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Domu Dziecka, placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie rozpoczęła i przywitała wszystkich gości –Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska.

więcej >>

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - edycja 2015

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do ubiegania się w 2015 r. o dofinansowania w ramach realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, które mogą uzyskać dofinansowanie na: kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego lub oprogramowania (w tym: urządzeń lektorskich i brajlowskich), naprawę wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, zakup oraz naprawę protez, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).

więcej >>

Prezentacja działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

IMG 3157Dnia 27 lutego 2015 r. z inicjatywy Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu odbyło się spotkanie pn. „Kreowanie lokalnych polityk publicznych przez ciała opiniodawczo-doradcze w obszarach polityk młodzieżowych, senioralnych, zatrudnienia i osób z niepełno- sprawnością”. Jego celem było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie kierunków i wyzwań związanych z kreowaniem polityk publicznych z aktywnym udziałem członków i członkiń Rad Działalności Pożytku Publicznego i innych ciał opiniodawczo-doradczych.

więcej >>