Aktualności

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

ogłoszenie o dniu wolnym od pracy 2 maja 2014 roku

Dyrektor PCPR we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko: pedagog w Zespole ds. pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko: pedagog w Zespole ds. pieczy zastępczej

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 2. Co najmniej 3 –letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej/pieczy zastępczej.
 3. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Własny samochód.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
IV piętro, pok. 431

lub adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pedagoga"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 72 21 860
Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Dokumenty należy składać do dnia 5 maja 2014 r.

Informacja dotycząca najbliższych konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej odbędą się 8 maja 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

Informacja o podziale środków PFRON w 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 15kwietnia 2014 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/221/14 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2014.

więcej >>

Życzenia Wielkanocne

kartka wielkanocna 2014 2

Warsztaty "Rodzic na medal" część III

zdjęcie przedstawia osoby prowadzące warsztatyW dniu 26 marca 2014 r. odbyła się ostatnia część warsztatów kompetencji rodzicielskich pn. „Rodzic na medal" dla rodzin zastępczych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka, organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Szkolenie dla prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

zdjęcie przedstawia uczestników szkoleniaW dniu 18 marca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie świadczeń przyznawanych osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka".

 

więcej >>