Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Szkolenie dla prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Wersja dla słabowidzących:

zdjęcie przedstawia uczestników szkoleniaW dniu 18 marca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie świadczeń przyznawanych osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka".

 

Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor PCPR przywitała przybyłych gości, oddając głos Panu Grzegorzowi Ninardowi - Radcy Prawnemu, który przywołał główne założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, omówił ograniczenia wynikającez interpretacji przepisów pełniących rolę uzupełniającą do zapisów tej ustawy, środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r., rodzaje świadczeń pieniężnych zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych, o które mogą ubiegać się prowadzący Rodzinne Domy Dziecka, a także niezbędną procedurę związaną z ich przyznawaniem bądź odmową.
Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w spotkaniu dopytując o istotne dla nich kwestie.
Ufamy, że wszystkie aktualne wątpliwości trapiące opiekunów rodzinnej pieczy zastępczej zostały wyjaśnione.
Dziękujemy uczestnikom za udział w szkoleniu i życzymy udanej współpracy.

IN./AP.

uczestnicy szkolenia

uczestnicy szkolenia

uczestnicy szkolenia

uczestnicy szkolenia