Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie integracyjne uczestników projektu "Postaw na aktywność"

Wersja dla słabowidzących:

logo

Uczestnicy spotkania

W dniu 22.05.2014 r. w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej odbyło się spotkanie integracyjne dla 28 uczestników projektu oraz osób im towarzyszących. Spotkanie o charakterze kulturalnym wpisało się w nurt działań środowiskowych i rozpoczęło się o godz. 10:00.

Beneficjenci udali się do kawiarenki, gdzie przy kawie i deserze mieli możliwość integracji. Wśród uczestników spotkania dominowały uczucia satysfakcji i zadowolenia. Następnie o godzinie 12:00 zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkania uczestnicy udali się na seans filmowy do kina.
Zgodnie z intencją autorów projektu, zaistniała realna szansa na to, że znajomości nawiązane podczas spotkania będą kontynuowane w przyszłości, tworząc podwaliny do współpracy i wymiany doświadczeń wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w naszym Powiecie.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania przy kawie i deserze

na zdjęciu uczestnicy spotkania oraz Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu