Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Wersja dla słabowidzących:

karta parkingowa wzrOd dnia 1 lipca 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w  dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych.


Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446), od dnia 1 lipca 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.


Od dnia 1 lipca 2014 r.
karty dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Wnioski o wydanie karty parkingowej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, tj. gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina można składać w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6.

Informacja telefoniczna Zespołu: 71-78-22-360, 71-78-22-362.

 

Ważne: przepisy nakładają na osobę niepełnosprawną obowiązek osobistego złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, za wyjątkiem osób, które nie ukończyły 18 roku życia (wniosek składa za nie rodzic) oraz osób ubezwłasnowolnionych (wniosek składa ustanowiony decyzją sądu opiekun lub kurator).

Odpłatność za wydanie karty ustalono w wysokości 21 zł. Dowód dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej.

Ważne: dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej, a nie do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, złożonego w celu ustalenia uprawnień do karty parkingowej.

Wpłat można dokonywać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6 lub na konto MOPS:  67 1020 5226 0000 6202 0417 1617.

 

Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:15, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godzinach 9:30 do 12:00.

Informacja o nowych zasadach wydawania kart parkingowych oraz wzór wniosku o wydanie karty parkingowej znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html