Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Rozpoczęły się kursy zawodowe w ramach projektu "Postaw na aktywność"

Wersja dla słabowidzących:

logo projektu

W ramach projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu rozpoczęły się dopasowane do predyspozycji uczestników kursy zawodowe: Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby, Kurs języka greckiego dla początkujących wraz z językiem angielskim dla średniozaawanowanych dla 2 uczestników oraz Kurs języka rosyjskiego dla początkujących, w którym bierze udział 1 osoba. Uczestnikami szkoleń są usamodzielniane osoby opuszczające pieczę zastępczą zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Planujemy ponadto udział 2 osób w kursie magazynier – sprzedawca oraz 1 osoby w kursie fryzjerskim dla początkujących.
Kursy zawodowe mają na celu uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, a przez to zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje będą potwierdzone certyfikatem poświadczającym ukończenie szkolenia.
Kursy zawodowe są częścią działań z zakresu aktywizacji edukacyjnej zaplanowanych
w projekcie systemowym pn. „Postaw na aktywność", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

uczestnik kursu

uczestnik kursu