Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wizyta studyjna delegacji z Włoch w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

wizyta studyjna z WłochW dniu 23 października 2014 r. w Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich gościliśmy delegację włoskich pracowników pomocy społecznej z prowincji Cuneo, gmina Fossano, zaproszonych przez gminę partnerską - Długołękę. Spotkanie miało na celu poznanie polskiego systemu pieczy zastępczej na przykładzie Powiatu Wrocławskiego.

Wizytę studyjną rozpoczęła Pani Teresa Klimek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce od przedstawienia zgromadzonym gościom Pana Ivano Bresciano - kierownika Consorzio Monviso Solidale, który scharakteryzował pokrótce obszar działań konsorcjum. Consorzio Monviso Solidale zajmuje się zarządzaniem usługami pomocy społecznej skierowanym na niepełnosprawnych, rodziny i dzieci w potrzebie, dorosłych wymagających wsparcia oraz osoby starsze. Obecnie konsorcjum zajmuje się opieką nad 58 gminami w obszarach terytorialnych Fossano, Saluzzo i Savigliano, w tym Wspólnot Góry Varaita Valley i dolinie Padu i Bronda Infernotto.
Podczas spotkania Pani Magdalena Kuźnicka – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przedstawiła obszar działań, którym zajmuje się Centrum oraz scharakteryzowała najważniejsze założenia funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w Polsce wynikające z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, która szczegółowo opisała system instytucjonalnej pieczy zastępczej działający na terenie Powiatu Wrocławskiego. Jednym z punktów międzynarodowego spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Dziecka przez uczestników konferencji, w tym wizytacja placówki.
Wśród zaproszonych gości znalazły się zawodowe rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wrocławskiego: Państwo Joanna i Grzegorz Lech – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka oraz Pani Joanna Ziembińska – prowadząca wraz z mężem Pogotowie Rodzinne. Rodziny od strony praktycznej zaprezentowały zasady funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej.
Goście zapoznali się ze specyfiką rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w formie prezentacji multimedialnej, podczas której wywiązała się dyskusja.
Spotkanie pokazało potrzebę konsultacji oraz wymiany doświadczeń pracowników pomocy społecznej na płaszczyźnie europejskiej. Przedstawiciele Consorzio Monviso Solidale byli bardzo zadowoleni z możliwości wysłuchania prezentacji oraz bezpośredniego kontaktu z rodzinami, które kompleksowo zajmują się małoletnimi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Poznali również opiekę nad dzieckiem w formie instytucjonalnej.

wizyta studyjna z Włoch

 

wizyta studyjna z Włoch

 

wizyta studyjna z Włoch

 

wizyta studyjna z Włoch

 

wizyta studyjna z Włoch

 

wizyta studyjna z Włoch

 

wizyta studyjna z Włoch