Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka”

Wersja dla słabowidzących:

IMG 2337W dniu 24 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Głównym celem spotkania było przedstawienie problemu przemocy w rodzinie oraz systemu pomocy dla osób dotkniętych i zagrożonych problemem przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem działań, które są podejmowane przez Gminę Długołęka.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. W konferencji wzięła udział Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli m.in. przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Azarewicz oraz włoska delegacja organizacji pozarządowej pn. „Związek Solidarny Monviso”, która zajmuje się opieką nad 58 gminami w obszarach terytorialnych Fossano, Saluzzo i Savigliano w obszarze pomocy społecznej.

Konferencję otworzyła Pani Teresa Klimek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, po czym pierwszą prezentację szczegółowo opisującą działania podjęte w ramach projektu „Rodzina bez przemocy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce przedstawiła Pani Aneta Mruk – koordynator projektu.

Następnie wystąpiła Pani Marta Waniszewska z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiając zagadnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. wskazując na przyczyny braku reakcji społeczeństwa na przemoc oraz plany na 2015 rok w obszarze edukacji i profilaktyki w zakresie zjawiska przemocy. Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprezentowała uczestnikom konferencji zadania w zakresie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane na szczeblu powiatowym. Na koniec głos zabrał Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce – Pan Maksymilian Nowiński.

Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody dla uczestników konkursu realizowanego w projekcie „Rodzina bez przemocy”. Konferencję podsumowała Pani Teresa Klimek serdecznie dziękując wszystkim przybyłym gościom oraz przedstawicielom instytucji, w tym Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu za współorganizację i uczestnictwo w wydarzeniu.

IMG 2336

IMG 2371

IMG 2374

IMG 2396

IMG 2407

IMG 2417