Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw przypadającym w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Sądowej 2 we Wrocławiu pełnione będą dyżury przez prokuratorów w godzinach urzędowania jednostki, tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Głównym celem akcji jest kompleksowe przedstawianie form pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, jak też udzielanie porad o wszelkich przysługujących formach pomocy.
Osoby zainteresowane udziałem w dyżurach pełnionych przez prokuratorów zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 71/371-81-32 wew. 302.