Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Srebrny Krzyż Zasługi

Wersja dla słabowidzących:

IMG 00079 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbył się III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego z inicjatywy Koalicji Na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


Organizacja Kongresu pozwala przedstawiać szerokiemu gronu odbiorców prawdziwy obraz rodzicielstwa zastępczego, bez stereotypów, którymi często posługują się media. Ukazuje bohaterów dnia codziennego, którzy poświęcają swoje życie rodzinne dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej.
III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego zgromadził 400 uczestników, wśród których znaleźli się: rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciele samorządów, Biura Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum", reprezentanci Ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Kongres był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych rodzicom sprawującym pieczę zastępczą. W gronie najbardziej zasłużonych znalazła się również Pani Danuta Kurzej prowadząca już od 12 lat na terenie Powiatu Wrocławskiego Rodzinny Dom Dziecka w Ujowie, która została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. W imieniu Prezydenta odznaczenie wręczył Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka.
Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni tym bardziej, że tak wyjątkowego wyróżnienia doświadczyło jedynie 8 rodzin zastępczych (12 osób) w Polsce.
Z ramienia Powiatu Wrocławskiego w uroczystości wzięła udział Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy Pani Danusi!
Składamy podziękowania za trud we wkładaną pracę stanowiącą wzór do naśladowania dla innych.

IMG 0019

IMG 0035

IMG 0067

IMG 0074

IMG 0077