Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

JUBILEUSZOWE OGÓLNOPOLSKIE FORUM PCPR I MOPR

Wersja dla słabowidzących:

Wyzwania pomocy społecznej w Polsce i Europie, przyjęcie uchodźców oraz planowane i oczekiwane zmiany w prawie, to główne tematy poruszone podczas wrześniowego Forum.
X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z Rodziną" trwało trzy dni – od 7 do 9 września 2015 r. i odbyło się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników reprezentujących 15 województw.


Patronat honorowy nad imprezą objęli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak Kamysz, Prezes Związku Powiatów Polskich – Ludwik Węgrzyn oraz Magdalena Maria Kochan – posłanka na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Marzena Bartosiewicz – Zastępca Dyrektora tegoż Departamentu oraz Bogumiła Dertkowska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Za zasługi
W części inauguracyjnej X Forum na wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Centrum" Prezydent RP przyznał Srebrny Krzyż Zasługi Alicji Krajewskiej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. Aktu wręczenia odznaczenia dokonała Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski.
Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wręczyli listy gratulacyjne 8-iu Dyrektorom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie za aktywną działalność na rzecz polskiej pomocy społecznej przyznane przez Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
• Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju,
• Barbara Gębala – Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
• Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR w Koszalinie,
• Adam Witas – Dyrektor PCPR w Zawierciu,
Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu,
• Zdzisław Wasilewski – Dyrektor PCPR w Augustowie,
• Jan Paszkiewicz – były Dyrektor PCPR w Sanoku,
• Marian Przybylski – emerytowany Dyrektor PCPR w Łasku.
Jubileuszowe Forum to okazja do refleksji. W ocenie Andrzeja Smulczyńskiego - Przewodniczącego Stowarzyszenia ,,Centrum" Forum jest doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń dla pracowników publicznych jednostek pomocy społecznej. Ich rola jest ogromna, wymaga nie raz poświęcenia, za czym nie zawsze stoi stosowna gratyfikacja.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!