Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

APEL W SPRAWIE OSÓB ZAGROŻONYCH SKUTKAMI NADCHODZĄCEJ ZIMY!

Wersja dla słabowidzących:

 apel zima

REAGUJ NA ZAGROŻENIE INNYCH!

Nadchodzą zimowe mrozy. Większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana, ale w społeczeństwie są również tacy, którzy ze względu na różne czynniki (wiek, biedę, chorobę, niepełnosprawność czy zdarzenia losowe) – będą mieć trudności lub nie poradzą sobie ze skutkami zbliżającej się zimy.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zwraca się z gorącym apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, wymagających wsparcia, a przede wszystkim o informowanie o takich sytuacjach:

  •  Policji,
  •  Pogotowia Ratunkowego,
  •  Ośrodków Pomocy Społecznej w Czernicy, Długołęce, Jordanowie Śląskim, Kątach Wrocławskich,    Kobierzycach, Mietkowie, Siechnicach, Sobótce, Żórawinie,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
  • Prosimy także o natychmiastowe zgłaszanie pod numer alarmowy 112 wszelkich przypadków osób wymagających pomocy, tj. osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy są pozbawieni, w te chłodne dni dachu nad głową. Jeden telefon może uratować im życie!