Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Gminny Dzień Bez Przemocy w gminie Długołęka

Wersja dla słabowidzących:

IMG 4366W dniu 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Długołęka odbyło się Forum podczas Gminnego Dnia Bez Przemocy zorganizowane w ramach realizowanego przez gminę Długołęka projektu „Poczuj w sobie moc! – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Długołęka" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.
Gośćmi spotkania byli m.in. przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Azarewicz, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Pani Magdalena Kuźnicka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie – Pan Marek Czarnecki, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – Pani Danuta Szczepanik, Zastępca Komendanta Komisariatu w Długołęce – Pan Maksymilian Nowiński.
Forum otworzyła Pani Teresa Klimek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce. Głównym celem Forum było przedstawienie problemu przemocy w rodzinie, a w szczególności wobec dzieci. Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprezentowała uczestnikom spotkania działania podejmowane przez Centrum w sytuacji krzywdzenia dziecka.
Spotkanie podsumowała Pani Teresa Klimek serdecznie dziękując wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce oraz przybyłym gościom, przedstawicielom instytucji, w tym Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu za współorganizację i uczestnictwo w wydarzeniu.

IMG 4335

IMG 4374

IMG 4399 

IMG 4403