Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Dolnośląskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2015

Wersja dla słabowidzących:

Dolnosl DPSW dniu 26 listopada 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu odbyła się uroczysta wojewódzka konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Mottem przewodnim konferencji było hasło „Ćwierć wieku pomocy społecznej".

Z tej okazji 126 przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, organizacji pozarządowych, innych placówek działających w obszarze pomocy społecznej oraz przedstawicieli Gmin i Powiatu Legnickiego wysłuchało i obejrzało szereg wystąpień edukacyjnych i integracyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu reprezentowała Pani Magdalena Kuźnicka – zastępca Dyrektora.

Konferencja obejmowała następujące wykłady:
• Prawa człowieka w odniesieniu do osób przebywających w instytucjach pomocy społecznej - Ewa Patrzek, Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu,
• 30 lat Olimpiad Specjalnych – misja, cele i szanse uczestników i organizatorów olimpiad - Katarzyna Matys - Dyrektor ds. finansowych Olimpiad Specjalnych,
• Ćwierć wieku pomocy społecznej i wyzwania na kolejne lata – z perspektywy długoletniego pracownika ośrodka pomocy społecznej - Ewa Romańczuk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie,
• Kształcenie pracownika socjalnego na przestrzeni lat - z doświadczeń wykładowcy Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu - Katarzyna Delikowska, Wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu,
• Aktywność kluczem do sukcesu - z doświadczeń dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - Dariusz Wojtkowiak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
Wystąpieniom towarzyszyły występy artystyczne grupy teatralnej „Iluzja".

Wydarzenie zostało przygotowane przez Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Nasz Dom i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Legnicy, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.