Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Praca ze Sprawcami Przemocy w Rodzinie

Wersja dla słabowidzących:

IMG 4707W dniu 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowany przez tutejsze Centrum w okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2015 r.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prowadzonej ewaluacji Programu.
Jego uczestnikami byli: Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, trenerzy – Magda Saska – Radwan i Wojciech Abramowicz, koordynator realizacji Programu – Paulina Rawska oraz Agnieszka Zwijacz – koordynator ds. Zespołu Interdyscyplinarnego w Oławie i Renata Wonskowska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Kątach Wrocławskich.
Na spotkaniu przedstawiono formę, sposób i zakres tematyczny realizowanego Programu oraz dokonano jego podsumowania. Pomimo, że problem dotyczył trudnej tematyki, uczestnicy Programu wykazali się, zarówno aktywnością, jak i zaangażowaniem. Dostrzegając potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięcia planuje się realizację kolejnej edycji Programu w 2016 r., przy założeniu wzmacniania współpracy międzyinstytucjonalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu składa podziękowania za współpracę przy realizacji tegorocznej edycji Programu wszystkim przedstawicielom instytucji pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.