Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

Rada NiepelnosprawnychMiło nam poinformować, że Pani Magdalena Kuźnicka – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu została powołana przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego w skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na czteroletnią kadencję.


Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz przedstawiciela wojewody.


W skład Rady weszli:


1. Elżbieta Bereza,
2. Dorota Grzybowska,
3. Iwona Górnicka,
4. Anna Grabowska,
5. Magdalena Kuźnicka,
6. Zbigniew Musiał,
7. Andrzej Mańkowski.


Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa. Do zakresu jej działań należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Inauguracyjne posiedzenie Rady poprowadziła Pani Ewa Mańkowska - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych. Na tym posiedzeniu dokonano wyboru prezydium Rady. Przewodniczącą Rady została Pani Magdalena Kuźnicka, wiceprzewodniczącym - Pan Zbigniew Musiał oraz sekretarzem - Pani Anna Grabowska.