Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Program „Rodzina 500 plus” w Powiecie Wrocławskim

Wersja dla słabowidzących:

rodzina 500 parasolOd dnia 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która przewiduje wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia.


Każda rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka będzie mogła ubiegać się o świadczenie bez względu na posiadany dochód rodziny. Kwota świadczenia zwolniona jest z podatku dochodowego, a zatem nie będzie liczona do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń.
Dodatek wychowawczy przyznaje się nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku na okres 12 miesięcy. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.) prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wniosek o dodatek wychowawczy będzie można złożyć od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pokój nr 6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod nr telefonu 71 72 21 860.

wniosek o dodatek wychowawczy