Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Turnus Terapeutyczny dla dzieci z FAS

Wersja dla słabowidzących:

logo PCPR jpgSerdecznie zapraszamy rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do zapoznania się z ofertą Fundacji Ernst & Young.

Projekt Fundacji dotyczący organizacji Turnusu Terapeutycznego dla dzieci z FAS skierowany jest do rodzin zastępczych, obejmujących swoją opieką dzieci z Zespołem Alkoholowo-Płodowym lub z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Turnus odbędzie się w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA przy
ul. Leśnej 15 w Krynicy-Zdrój w terminie od dnia 18 do dnia 28 sierpnia 2016 r.

Udział w projekcie gwarantuje rodzicom zastępczym zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat sposobów efektywnego zmniejszania deficytów rozwojowych u dzieci. Na turnusie zostanie przeprowadzona indywidualna diagnoza dziecka mająca na celu zidentyfikowanie obszarów do pracy terapeutycznej oraz poznanie trudności i możliwości rozwojowych dziecka. Poza pracą indywidualną przewidziany jest czas na zajęcia grupowe, wzmacnianie kompetencji społecznych, wykłady tematyczne, a także indywidualne spotkania
z psychologiem. Każdy z opiekunów ma możliwość poszerzenia własnych kompetencji
oraz poznania właściwej, efektywnej pracy z dzieckiem bezpośrednio od prowadzących zajęcia trenerów – specjalistów.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 marca 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Fundacji Ernst & Young na stronie www.ey.com.pl/Fundacja.