Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – edycja 2016

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do ubiegania się w 2016 r. o dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, które mogą uzyskać dofinansowanie do:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B,
  • zakupu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu lub kosztów utrzymania sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem),
  • kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za naukę - czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego).

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Niepełnosprawni -> Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.

Wnioski w ramach Modułu I można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wnioski w ramach Modułu II (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym) będą przyjmowane i realizowane w dwóch cyklach:

  • cykl I (semestr letni 2015/2016) – wnioski złożone do dnia 15 kwietnia 2016 r.,
  • cykl II (semestr zimowy 2016/2017) – wnioski złożone do dnia 10 października 2016 r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum w pokoju nr 433 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.