Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Drugie spotkanie z sołtysami

Wersja dla słabowidzących:

Spotkanie z sotysamiW dniu 19 maja 2016 r. Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu uczestniczyła w drugim z cyklu spotkań edukacyjnych z udziałem sołtysów Powiatu Wrocławskiego zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Nieodpłatna Pomoc i Edukacja Prawna w Powiecie". W wydarzeniu udział wzięli sołtysi z Gmin: Jordanów Śląski, Kobierzyce oraz Żórawina.


Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z prawami i obowiązkami konsumentów, rejestracją organizacji pozarządowych, zasadami pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Powiatu Wrocławskiego przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. Ponadto uczestnicy debaty zostali poinformowani o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ofercie edukacyjnej szkół powiatowych.
Pani Magdalena Kuźnicka przedstawiła zakres realizowanych przez Centrum zadań, szczególnie uwzględniając ofertę wsparcia skierowaną do osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie oraz specjalistyczną pomoc w ramach interwencji kryzysowej.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 9 czerwca 2016 r. dla sołtysów z Gmin: Kąty Wrocławskie, Mietków oraz Sobótka.

Spotkanie z sotysami 2

Spotkanie z sotysami 3

Spotkanie z sotysami 4