Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Podsumowanie III kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2012-2016

Wersja dla słabowidzących:

Kola-aW dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się podsumowujące posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno- sprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego.


W skład Rady w kadencji 2012-2016 wchodzili:

  1. Pan Marcin Seretny – Przewodniczący
  2. Pani Bożena Łoposzko – Wiceprzewodnicząca
  3. Pani Agnieszka Suska – Sekretarz
  4. Pani Joanna Bryłkowska-Hehn
  5. Pani Monika Rosa

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił podsumowanie jej działalności w dobiegającej końca 4-letniej kadencji. W tym czasie odbyło się w sumie 28 spotkań, podczas których Rada podejmowała m.in. następujące tematy:

  • organizacja Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych (2 edycje, trzecia w przygotowaniu),
  • organizacja konkursu „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego" (1 edycja, druga w przygotowaniu),
  • opiniowanie uchwał Rady Powiatu Wrocławskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie informacji z realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania podsumowującego kadencję Rady Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu wraz z Panią Magdaleną Kuźnicką – Zastępcą Dyrektora w imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego wręczyły podziękowania członkom Rady za ich owocne działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

IMG 5408

IMG 5430

IMG 5432