Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Zapraszamy do udziału w projekcie „Per aspera ad astra"

Wersja dla słabowidzących:

 

logo projektu

Jeżeli:  

 jesteś osobą posiadającą orzeczoną niepełnosprawność, 

  • zamieszkujesz na terenie Powiatu Wrocławskiego (w obrębie gmin: Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina, Siechnice, Czernica, Długołęka),
  • jesteś w wieku od 18 do 64 roku życia,
  • nie posiadasz zatrudnienia i w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziłeś działalności gospodarczej,

zapraszamy do udziału w projekcie „Per aspera ad astra - kompleksowego projektu wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

 

1. Co to za projekt? 

„Per aspera ad astra - kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” realizowany jest w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego ze Stowarzyszeniem Euro-Concret z siedzibą we Wrocławiu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w zakresie PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

2. Co mogę zyskać? 

W ramach ww. projektu planuje się zorganizowanie szkolenia dla 45 osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia zawierać będzie:

  1. zajęcia z zakresu rejestracji i prowadzania działalności gospodarczej - 64 godz./15 – osobową grupę,
  2. doradztwo grupowe i indywidualne obejmujące:

a) konsultacje grupowe psychologiczne – 8 godz./grupę w zakresie rozwoju indywidualnego potencjału uczestnika (m.in. kreowanie asertywności i pewności siebie) oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności społecznych;

b) indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika – 8 godz./uczestnika, w tym konsultacje psychologiczne indywidualne – 1 godz./uczestnika. 

30 osób, które pomyślnie przejdzie etap szkolenia będzie mogło ubiegać się o wsparcie finansowe rozpoczętej działalności (dotacje inwestycyjne) w kwocie przeciętnie 32 500,00 zł dla każdego uczestnika oraz o podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie średnio 700,00 zł/miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz 2 godz. doradztwa specjalistycznego miesięcznie.

Przewidziano również przyznanie 20 osobom przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy w wys. średnio 800 zł miesięcznie.

 

3. Gdzie i kiedy mogę złożyć dokumenty?

Rekrutacja trwa do dnia 18 stycznia 2012 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony lub w PCPR razem z orzeczeniem o niepełnosprawności potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez kandydata) składamy:

 a) osobiście w kopercie z danymi adresowymi kandydata, zaadresowanej na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, z dopiskiem: "dokumenty rekrutacyjne do projektu PO KL" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, IV p.

b)   faxem na nr (71) 72 21 869 pod rygorem uzupełnienia formularza o podpisy w terminie 3 dni roboczych,

c) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pod rygorem uzupełnienia formularza o podpisy w terminie 3 dni roboczych.

 

4. Mam pytanie, gdzie mogę uzyskać odpowiedzi?

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.firmawpowiecie.pl,

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. (71) 72 21 779.

 

Zwracamy się również z zachętą do przekazania powyższej informacji potencjalnym uczestnikom projektu.

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektowy