Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nabór na szkolenie PRIDE / RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA

Wersja dla słabowidzących:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o trwającym naborze na szkolenie PRIDE / RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA. Najbliższy termin rozpoczęcia szkolenia to styczeń – luty 2013 r.

 

Jest wiele dzieci, które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie.

Rodzinna opieka zastępcza to alternatywa dla wychowania instytucjonalnego. To szansa dla dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej na wychowywanie się w prawdziwym domu.

Jeżeli czujesz potrzebę niesienia pomocy innym i jesteś gotów przyjąć do swojej rodziny jedno lub więcej osamotnionych dzieci, a jednocześnie spełniasz wymienione poniżej warunki tj.:

  • masz obywatelstwo polskie,
  • jesteś mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego,
  • posiadasz stałe miejsce zamieszkania,
  • jesteś osobą niekaraną,
  • zachowujesz pełnię praw cywilnych i obywatelskich,
  • masz stałe źródło utrzymania,
  • w przypadku posiadania własnych dzieci zachowujesz pełnię władzy rodzicielskiej,
  • Twój stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi,

zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które przygotuje Ciebie i Twoich bliskich do nowej roli życiowej.

Zapraszamy osoby zainteresowane szkoleniem do przekazywania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131 w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej zgłoszeń, zawierających podstawowe informacje o Państwa Rodzinie, oczekiwaniach i planach związanych z rodzinną opieką zastępczą.

Zapewnimy pomoc specjalistów w zakresie doboru dzieci, wspierania rodziny, rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych, a także obsługę prawną.