Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR STARTU ZAWODOWEGO

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o możliwości udziału w projekcie „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego, a w szczególności do:

• osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób do 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) lub biernych zawodowo (przed ukończeniem 25 roku życia);

• osób zamieszkujących tereny wiejskie;

• osób niepełnosprawnych;

• osób niekształcących się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

• osób nieszkolących się (osoby, które w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez:

  • stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • 2-miesięczny staż
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia
  • doradztwo zawodowe

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są pod nr tel. 71 362 23 75.
Informacje można również uzyskać osobiście w Biurze Projektu: ul. Szczytnicka 36 lok. 1, 50-382 Wrocław bądź pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.