Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Bliżej siebie – dalej od narkotyków

Wersja dla słabowidzących:

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r., z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR/Oddział dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Jarzębinowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, odbyły się 3 szkolenia dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Wieloletni pracownicy Stowarzyszenia MONAR - Marek Gurgul i Krzysztof Boduszek wprowadzili uczestników w powszechnie znany świat narkotyków. Przedstawiciele rodzin zostali zapoznani z ideą Stowarzyszenia MONAR w Polsce, założeniami terapii dla osób dorosłych w Ośrodku MONAR w Milejowcach. Zainteresowanie wzbudziła tematyka poświęcona zasadom jego funkcjonowania w zakresie dotyczącym dzieci i młodzieży oraz terapia małoletnich. Prezentacja filmu edukacyjnego dotyczącego „świata narkomanii" stanowiła realny obraz konfrontacji postaw tych, którzy ulegli nałogom, narazili swoje życie, wchodząc w uzależnienia i ryzykowne zachowania.

1

2

3