Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Program wyrównywania różnic między regionami II

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.

W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

  • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D - likwidacja barier transportowych;
  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze B i C nie może przekroczyć 40 % jego łącznych kosztów, w obszarze D nie może przekroczyć 60 % oraz 15 % kosztów realizacji w przypadku obszaru E.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 15 kwietnia 2013 r. – obszar B, C i D oraz do 31 października 2013 r. – obszar E (decyduje data wpływu do Centrum).