Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

PROJEKT USŁUGI ASYSTENCKIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z OBSZARU DOLNEGO ŚLĄSKA

Wersja dla słabowidzących:

Fundacja „Promyk Słońca", w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oferowane jest wsparcie w postaci usług asystenckich.

Usługi asystenckie są dla korzystających całkowicie bezpłatne, a asystenci są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia i rozliczani w miesięcznym systemie godzinowym.

Projekt będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z usług asystenckich oraz te, które chciałyby pracować w charakterze asystenta, uzyskają szczegółowe informacje pod nr tel. 71 795 09 51 lub wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje są również dostępne na stronie www.promykslonca.pl