Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rW dniu 28 marca 2017 r. podjęta została Uchwała Nr XVI/124/17 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.


Zgodnie z informacją Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie Powiat Wrocławski, na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej otrzymał kwotę 1.087.466 zł. Jest ona niższa o 38.749 zł od kwoty przyznanej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację w/w zadań w roku 2016.


Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone niżej wymienione ograniczenia w zakresie wydatkowania środków PFRON:
• w ramach zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie dla jednego projektu nie może przekroczyć 10.000 zł
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalne dofinansowanie będzie przyznane do wysokości 70% wartości zadania, natomiast do łóżka rehabilitacyjnego
z oprzyrządowaniem nie może wynieść więcej niż 1.900 zł,
• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, tj. dofinansowanie zakupu jednego aparatu słuchowego nie przekroczy kwoty 1.000 zł,
• w ramach zadania likwidacji barier architektonicznych i technicznych maksymalne dofinansowanie może wynieść do wysokości 80% wartości zadania, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia oraz orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10.000 zł,
• z powodu bardzo ograniczonych środków PFRON nie planuje się przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu się, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika oraz na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
tabela-PFRON