Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Informacja nt. spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 17.01.2013 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Smolcu z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się spotkanie informacyjne na temat dostępnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu na zaproszenie członkini Koła – Pani Haliny Wiśniowskiej udział wzięli pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR we Wrocławiu oraz licznie przybyli uczestnicy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Kuźnicka wprowadzając w nurt działań nakierowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych i realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie o szczegółach realizowanych zadań powiedziały: Pani Agata Gwara – starszy inspektor oraz Pani Paulina Wawrzyniak – pracownik socjalny. Omówiono możliwości uzyskania dofinansowania do:

1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

2. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3. likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;

4. zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Uczestnikom spotkania zostały przekazane stosowne materiały informacyjne, ulotki oraz druki wniosków na dofinansowania ze środków PFRON. Na koniec zachęcono osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz upowszechniania idei rehabilitacji społecznej w gronie lokalnym.