Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Edukacja zawodowej pieczy zastępczej

Wersja dla słabowidzących:

0W dniach 29 – 30 maja 2017 r., w Rezydencji „ROSATO" w Mirkowie, odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Spotkanie otworzyła Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu. Do uczestników dołączyli: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego i Jan Bronś – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego. Tegoroczna tematyka szkolenia obejmowała szeroko rozumianą problematykę wykorzystywania seksualnego małoletnich. Przedstawiciele rodzin poszerzali swoją wiedzę i praktykę z zakresu prowadzenia pracy wychowawczej i udzielania wsparcia dzieciom skrzywdzonym seksualnie, w tym niepełnosprawnym intelektualnie. Uczestnicy z uwagą przysłuchiwali się informacjom dotyczącym terminologii, patologii i kategoryzacji zachowań seksualnych małoletnich oraz zachowań natury seksualnej wykraczających poza normę społeczną, symptomom, formom i konsekwencjom wykorzystywania seksualnego dzieci. Zainteresowaniem cieszyła się część szkolenia poświęcona procedurze postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich, których prelegentem była Violetta Kałużna - Prokurator Prokuratury w Okręgowej we Wrocławiu. Z rodzinami omówiono procedurę umieszczania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dokumentację dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych. Opiekunowie pieczy zastępczej zostali wprowadzeni także w obszar przeciwdziałania przemocy z zakresu nowego zjawiska cyberprzemocy - cyberbullying i happy slapping.
Dziękujemy Violetcie Kałużnej – Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu za nieocenione i osobiste zaangażowanie w profesjonalne przeprowadzenie zajęć, które istotnie poszerzyły wiedzę i świadomość osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą o prawne procedury dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci.
Szkolenie dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatu Wrocławskiego pokazało, jak ważne dla wymiernej współpracy są spotkania mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i wiedzy, uwzględniające ich potrzeby oraz możliwość wymiany własnych doświadczeń.

1          2

3          4

5          6