Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Szkolenie dla Stowarzyszenia „KRZYŚ - Byś Kolorowo Żył”

Wersja dla słabowidzących:

IMG 7071W dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „KRZYŚ – Byś Kolorowo Żył" w Kątach Wrocławskich odbyło się szkolenie pn. „Zachowania agresywne u osób z dysfunkcją intelektualną" zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice podopiecznych Stowarzyszenia, a poprowadzili je pracownicy Centrum (psychologowie): Ewa Druszcz oraz Paulina Mielczarek. Celem głównym szkolenia było pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego postępowania wobec zachowań agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby uczestniczące w spotkaniu zapoznały się również ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zachowania agresywnego ze strony dziecka lub osoby dorosłej. W szerszym kontekście szkolenie przyczyniło się do rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

IMG 7065   IMG 7069