Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, uprzejmie informuje, iż począwszy od marca 2013 r. w siedzibie tut. Centrum będzie możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych będzie można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Centrum. Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku do godz. 13.30.

Pierwsze takie konsultacje zaplanowane są na dzień 7 marca 2013 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kosinkiewicz tel. 071/72-21-859.