Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

PROGRAM "DOBRY START" W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Wersja dla słabowidzących:

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu można składać wnioski na uzyskanie 300 zł w ramach rządowego programu „Dobry Start".
Program „Dobry Start" to wsparcie finansowe wypłacane raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny. Świadczenie wypłacane w ramach tego programu to kwota 300 zł należąca się na każde uczące się dziecko, bez względu na posiadany dochód.


Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w formie papierowej w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 (sekretariat).
Wniosek mogą złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoba ucząca się – usamodzielniana w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, do pobrania poniżej oraz w zakładce "Materiały do pobrania".

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" z załącznikami (dotyczy rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" z załącznikami (dotyczy osób usamodzielnianych).