Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja dotycząca wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Wersja dla słabowidzących:

DSC 0035Dnia 21 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych" zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Fundację Imago.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020 i zostało objęte patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association).

Celem spotkania była analiza możliwości wspierania przez samorządy opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i rozwijanie różnych form opieki wytchnieniowej. Kluczowym elementem programu było przedstawienie krajowych dobrych praktyk, a także duńskich rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Konferencję zainaugurował Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego, a także Piotr Kuźniak Prezes Fundacji Imago oraz Izabela Łuków Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Następnie prelekcje na temat dobrych praktyk wygłosili: Piotr Kuźniak – Przewodniczący Koalicji na rzecz Usług Asystenckich, Prezes Fundacji Imago, Thor Simony – Dyrektor Ośrodka Granbohus w Danii, członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik oraz Jarosław Tobiasz – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS z Rybnika, Justyna Manyś ze Stowarzyszenia „Na Tak" z Poznania. Prelegenci w dalszej części spotkania wzięli udział w panelu eksperckim dotyczącym wsparcia opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami obecnie i w przyszłości.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zainspirowania się działaniami na rzecz wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach opieki wytchnieniowej lub tzw. krótkiej przerwy.

DSC 0012

DSC 0017

DSC 0027

DSC 0030

DSC 0042

DSC 0051

DSC 0053

DSC 0060

DSC 0066