Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Podsumowanie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego

Wersja dla słabowidzących:

DSC 0346W dniu 13 grudnia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję Programu Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego przez tutejsze Centrum w okresie od czerwca 2018 r. do grudnia 2018 r. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prowadzonej ewaluacji Programu.


Jego uczestnikami byli: Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, koordynator realizacji Programu – Monika Ochman, Małgorzata Teuchman – Olszewska – trener, Dariusz Święs – Trener, Magdalena Salomońska – GOPS Czernica oraz jeden z uczestników Programu.
W ramach spotkania przedstawiono formę, sposób i zakres tematyczny realizowanego Programu oraz dokonano jego podsumowanie. Dostrzegając potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięcia planuje się realizację kolejnej edycji Programu w 2019 r., przy założeniu wzmacniania współpracy międzyinstytucjonalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu składa podziękowania za współpracę przy tegorocznej edycji wszystkim przedstawicielom instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


   DSC 0349

DSC 0351