Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Ruszają zapisy do Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

senior-plus-logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż rozpoczął się nabór uczestników do Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnikiem Klubu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest w wieku powyżej 60. roku życia,
  • jest nieaktywna zawodowo,
  • zamieszkuje na terenie powiatu wrocławskiego,
  • jest osobą samodzielną (niewymagającą opieki i pomocy osoby drugiej).

Powiatowy Klub Seniora będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W ramach jego działalności uczestnicy będą mieli organizowane m.in. spotkania, wycieczki, imprezy kulturalne, zajęcia ruchowe i rekreacyjne.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach do Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43c. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego. Stosowne druki są dostępne do pobrania tutaj: wniosek, zaświadczenie lekarskie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 (IV piętro, pokój nr 433) oraz w Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43c. Złożenie wniosku kandydata na uczestnika Klubu Senior+ nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020