Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

PDSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

O skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą ubiegać się:

  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi,

zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego.

Uwaga: posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43c w pięknym, położonym wśród zieleni, zabytkowym budynku w pełni przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ośrodek zapewnia ciepły posiłek oraz różnorodne formy zajęć aktywizujących i rehabilitacyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry terapeutów w godz. od 7.30 do 15.30.

W ramach działalności świadczone są usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowo-rodzinny w celu ustalenia sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Za uczestnictwo może być pobierana odpłatność w wysokości do 5% dochodu rodziny.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza neurologa lub psychiatry oraz od lekarza rodzinnego, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli wnioskodawca je posiada. Stosowne druki są dostępne do pobrania tutaj: