Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie informacyjne na temat oferty wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnościami

Wersja dla słabowidzących:

20190322 101804Dnia 22 marca 2019 r. w siedzibie nowo utworzonego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43c odbyło się zebranie informacyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którego tematem było przedstawienie oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wrocławskim.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W obradach uczestniczyli:

  • Pan Marcin Seretny – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach,
  • Pan Bogusław Jakowczyk – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich,
  • Pani Ewa Piotrowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
  • Pani Barbara Kosińska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach,
  • Pani Marta Ścisłowska – Starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Celem spotkania było zapoznanie zebranych z ofertą nowo powstałego ośrodka wsparcia, jak również omówienie procedur kierowania osób wymagających świadczenia tego rodzaju usług do odpowiednich placówek. Podczas zebrania zostały wypracowane zasady współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do świadczenia pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkałym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

20190322 101837