Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wersja dla słabowidzących:

Logo PFRONMiło nam poinformować, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd".

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w powyższym zadaniu jest:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Jednocześnie informujemy, że osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Nie oznacza to jednak, że są pozbawione wsparcia ze środków PFRON. Na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PFRON w ramach zadania ustawowego powiatu.

Okres naboru wniosków upływa dnia 30 sierpnia 2019 r.!

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 w godzinach 7.45 -15.45, IV piętro, pokój nr 435.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 72 22 060.

Zasady programu dostępne TUTAJ

Druki wniosków dostępne TUTAJ