Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Wersja dla słabowidzących:

Zdjęcie przedstawia uczestników szkoleniaW malowniczych Sulistrowiczkach położonych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym na terenie gminy Sobótka, w budynku Centrum Szkolenia i Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w dniach 3 – 4 października 2013 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zaproszonych gości – kierowników, dyrektorów i pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powitał Pan Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Ks. Janusz Jastrzębski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji Dyrektor Arlety Szmigielskiej, która przedstawiła rozwój rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 r. Następnie Agnieszka Suska – Dyrektor Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich opowiedziała historię placówki w Kątach Wrocławskich oraz zmiany, jakie miały w niej miejsce na przestrzeni ostatnich lat.
Druga część szkolenia dotyczyła omówienia procedur wprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, m. in.: realizacji postanowień sądowych dotyczących umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej, roli ośrodków pomocy społecznej w przygotowaniu rodziny do realizacji postanowienia sądowego dotyczącego odbioru dzieci, oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny sytuacji rodziny zastępczej/prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, tworzenia planów pomocy dziecku i współpracy z asystentem rodziny, które zostały przedstawione przez Katarzynę Kosinkiewicz – pedagoga Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Kamilę Szarek – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tutejszego Centrum.
Zaproszeni goście mogli również wziąć udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Magdę Saskę-Radwan – psychologa Centrum, a także podziwiać pokaz prac oraz występ taneczny w wykonaniu wychowanków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.
W drugim dniu szkolenia pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Aleksandra Matusiak oraz Inetta Nalewajko omówiły zasady finansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności wykaz świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych oraz wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej, porozumienia między powiatami, odpłatność gmin, odpłatność rodziców biologicznych, zobowiązania alimentacyjne rodziców biologicznych oraz plany na 2014 r. Dyrektor Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich omówiła formułę organizowanych w placówce posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz planów pomocy dziecku tworzonych w porozumieniu z asystentami rodzin podopiecznych.
Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do działalności na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Spotkanie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących zapotrzebowania na szkolenie asystentów rodzinnych z terenu Powiatu Wrocławskiego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Sporządziła: Magda Saska-Radwan