Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

ZMIANA TERMINU GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE W 2020 R.

Wersja dla słabowidzących:

W związku z zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informujemy, spotkanie w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie w dniu 25 marca 2020 r. w godzinach 12:00-13:30 nie odbędzie się.

 

Zajęcia z dnia 25 marca 2020 r. zostały przełożone na dzień 24 czerwca 2020 r. w godzinach 12:00-13:30.

Tym samym pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie o charakterze samopomocowym i terapeutycznym odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. (IV środa miesiąca) w godzinach 12:00-13:30 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, IV piętro, pok. 435, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Szczegółowe informacje na temat grupy wsparcia można uzyskać pod nr tel. 71/72-22-005.

Spotkania w ramach grupy wsparcia w 2020 r.

27.05.2020 r. (środa) 12:00-13:30

24.06.2020 r. (środa) 12:00-13:30

22.07.2020 r. (środa) 12:00-13:30

23.09.2020 r. (środa) 12:00-13:30

25.11.2020 r. (środa) 12:00-13:30

Pamiętaj! Nie jesteś sama z problemem!