Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19

Wersja dla słabowidzących:

0W dniu 15 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zapoczątkowano z udziałem Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego, Arlety Szmigielskiej – Dyrektora PCPR we Wrocławiu i Magdaleny Kuźnickiej – Zastępcy Dyrektora PCPR we Wrocławiu przekazywanie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej przedstawicielom rodzin zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Jednym z priorytetów, przy jego realizacji jest wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość projektu to 367.845,00 zł (dofinansowanie ze środków finansowych UE – 310.019,77 zł oraz z dotacji krajowej -57.825,23 zł).

W ramach wsparcia projektowego na rzecz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego zakupiono:
a) środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji),
b) notebooki z pełnym oprogramowaniem,
c) oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
d) sprzęt audiowizualny,
e) wyposażono miejsce kwarantanny i izolacji w rodzinnej pieczy zastępczej.

Otrzymane wsparcie przysłuży się w wyjątkowo trudnym czasie, jakim niewątpliwie jest czas wzmożonego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

 

1 2 3 4 5   6 7 8