Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wsparcie dla jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej w dobie pandemii

Wersja dla słabowidzących:

Władze Powiatu Wrocławskiego przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu od początku pandemii, na bieżąco monitorują sytuację w podległych jednostkach pomocy społecznej i pieczy zastępczej, w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.


Powiat jest w stałym kontakcie z przedstawicielami rodzin zastępczych oraz jednostek, a podejmowane działania pomocowe są odpowiedzią na zgłaszane przez nie potrzeby.
Rozprzestrzenianie się wirusa wywołującego COVID-19 i pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna, wymusza dbałość o zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, organizacyjnych oraz środków higienicznych
i dezynfekcyjnych w trakcie świadczenia usług, w ramach prowadzonych działalności.
Powiat mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób uczestniczących i zaangażowanych w usługi pomocowe, wspierające
i opiekuńczo-wychowawcze, zapewnia środki ochrony indywidualnej: maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku, rękawice jednorazowe, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinezony, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz sprzętów
i urządzeń, a także notebooki z pełnym oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny, oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, miejsce kwarantanny
i izolacji w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w ramach działań prewencyjnych stosowane są lampy bakterio i wirusobójcze UV mające na celu ograniczenie rozsiewu patogenów i skażenia powierzchni oraz przedmiotów medycznych
i użytkowych.
Stała pomoc służb powiatowych świadczona jest na rzecz:
I. prowadzących rodzinną pieczę zastępczą:

 • 100 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 131 dzieci,
 • 53 rodzin zastępczych niezawodowych dla 73 dzieci,
 • 6 rodzin zastępczych zawodowych dla 10 dzieci,
 • 5 rodzinnych domów dziecka dla 34 dzieci.

II. placówek całodobowych:

 • Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Małkowicach/ dom pomocy społecznej dla 35 osób przewlekle somatycznie chorych,
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Małkowicach dla 30 osób,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich dla 7 wychowanków,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1
  w Kątach Wrocławskich dla 14 wychowanków,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2
  w Kątach Wrocławskich dla 14 wychowanków,
 • Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich dla 5 użytkowników,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wierzbicach dla 50 dzieci,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jaszkotlu dla 65 dzieci.

III. placówek dziennego pobytu:

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich dla 30 podopiecznych,
 • Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich dla 30 osób,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Małkowicach dla 30 uczestników,
 • Filia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Dobroszowie Oleśnickim dla 10 osób.

Bieżąca współpraca, a także świadczone przez Powiat Wrocławski rodzinom oraz placówkom wsparcie rzeczowe i finansowe, wpływa na jakość bezpieczeństwa pracy oraz chroni przed rozprzestrzenianiem się czynników wirusogennych.
W zależności od zgłaszanych potrzeb przez jednostki, wsparcie Powiatu będzie kontynuowane i dostosowywane do aktualnej sytuacji.
Wszystkim rodzinom i pracownikom instytucji pomocowych, składamy serdeczne podziękowania za wysiłek i zaangażowanie, wkładane w pracę na rzecz swoich podopiecznych w tym szczególnie trudnym okresie.

2

DSC 0324

DSC 0336

DSC 0344

ZOL