Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wydłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III

Wersja dla słabowidzących:

Wydłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w związku
z dokonanymi przez Zarząd PFRON zmianami w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych" obowiązujących w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi wydłuża termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 r. oraz okres na jaki może zostać przyznane świadczenie - do maksymalnie 5 miesięcy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem platformy internetowej System Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl lub pobrać ze strony PCPR we Wrocławiu w zakładce - Materiały do pobrania: Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III – aktualizacja.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 698 648 707.

Aktualne informacje dotyczące wprowadzonych zmian programowych dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod adresem:


https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/

 

WNIOSEK