Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

TWÓRCZY PAKIET DLA SENIORA - ALTERNATYWNY SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ W POWIATOWYM KLUBIE SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Wersja dla słabowidzących:

Dnia 5 listopada 2020 r. w Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich ruszyła akcja „Twórczy Pakiet dla Seniora".

Sytuacja epidemiologiczna związana ze wzrostem zachorowania na COVID-19, zalecenia i apele dotyczące pozostawania osób starszych w domach oraz potrzeba wsparcia uczestników Klubu w czasie pandemii, zainicjowały działania aktywizujące, które stworzyły szanse na podtrzymanie relacji i kontaktów z Klubowiczami oraz umożliwiły częściowe zaspokojenie potrzeb psychospołecznych seniorów. Czas, w którym osoby starsze długotrwale przebywają w domach, nie uczestniczą w wybranych formach wsparcia oraz w życiu społecznym negatywnie wpływa na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne organizmu. Dlatego też, ważnym czynnikiem motywującym i przeciwdziałającym skutkom długotrwałej izolacji, samotności i bierności w kontaktach społecznych jest działanie wspierające osoby w wieku senioralnym w podejmowaniu wieloaspektowej aktywności.
„Twórczy Pakiet dla Seniora", jako jedna z form wspierających, ma zachęcać uczestników pozostających w domach do zwiększonych interakcji i pogłębiania relacji międzypokoleniowych w rodzinie, m.in. poprzez wspólne rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac plastycznych, aktywizować do podejmowania nowych wyzwań i czynności manualnych, przeciwdziałać rutynie i zobojętnieniu, rekompensować, choć w części, brak uczestnictwa w zajęciach, a tym samym skracać czas oczekiwania na spotkanie w Klubie. Pakiety są zestawami ćwiczeń i zadań wymagającymi kreatywności, uruchomienia wyobraźni i logicznego myślenia. Cotygodniowe realizowanie zadań nie jest obowiązkowe. Rezultaty prac plastycznych i rękodzielniczych wykonanych przez Klubowiczów, w ramach alternatywnych działań i sposobów realizacji zajęć, będzie można podziwiać podczas planowanej wystawy.
Akcja „Twórczy Pakiet dla Seniora" ma być dowodem na to, że choć obecna sytuacja epidemiologiczna jest bardzo trudna, to zintegrowane i efektywne działania podejmowane przez seniorów mogą w pozytywny sposób wpływać na budowanie wizerunku osoby starszej w społeczeństwie, zwiększać jej świadomość i rolę jaką pełni w środowisku społecznym.