Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

UNIJNE GRANTY NA NIWELOWANIE SKUTKÓW CHOROBY COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor 2020

W dniu 3 listopada 2020 r. Powiat Wrocławski podpisał z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej umowę o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przewidziane w projekcie działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Tym samym projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, wzmocnienie tych placówek w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz w zabezpieczaniu życia i zdrowia osób w nich przebywających.

W ramach zawartej umowy wsparcie otrzymają dwa domy pomocy społecznej z terenu powiatu wrocławskiego:

Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Małkowice, ul. Klasztorna 1

55-080 Kąty Wrocławskie

Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora”

ul. Sportowa 2

55-081 Borzygniew

Łączna wysokość pozyskanych środków to 66.748,92 zł, z czego dla Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej to 22.256,50 zł, a dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” 44.492,42 zł.