Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Uroczyste przekazanie samochodu na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

IMG 5320Dnia 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich odbyła się uroczystość przekazania samochodu przystosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, na rzecz uczestników Domu, którą poprowadził Pan Bogusław Jakowczyk – Kierownik Domu. Pojazd został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele Powiatu Wrocławskiego na czele ze Starostą - Panem Romanem Potockim oraz Panem Piotrem Chmurzyńskim – Przewodniczącym Rady Powiatu Wrocławskiego. Uroczystość uświetnili: Pani Anna Żygadło – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Urszula Przybyłek – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup samochodu dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich był możliwy dzięki wsparciu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" - koszt samochodu wyniósł 161 130 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 77 635,55 zł, środki własne Powiatu Wrocławskiego 83 494,45 zł.

Zakupiony pojazd, dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON, umożliwia podopiecznym Domu udział w codziennych zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, dzięki zapewnieniu bezpiecznego i wygodnego transportu osób z niepełnosprawnością, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przede wszystkim ułatwi dostęp do zajęć dla osób zamieszkałych w miejscowościach, gdzie transport publiczny jest słabo rozwinięty. Samochód umożliwi również częstszy udział w wydarzeniach kulturalno-integracyjnych organizowanych poza placówką. Własny pojazd do przewozu uczestników z pewnością będzie miał duży wpływ na podniesienie poziomu jakości świadczonych przez Dom usług.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z uroczystości pod linkami:

IMG 5210

IMG 5214

IMG 5219

IMG 5223

IMG 5241

IMG 5297