Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konsultacje prawne

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przypomina, iż w siedzibie tut. Centrum jest możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku.

Najbliższe konsultacje odbędą się 9 stycznia 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.

Osoba do kontaktu: Magda Saska - Radwan tel. (71) 72 22 005