Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wobec wzmożonych zachorowań oraz rosnącego ryzyka zakażeń COVID-19 informujemy, iż grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych planowana na dzień 21 maja 2020 r. w godzinach 1000-1200 zostaje odwołana.

Dyrektor PCPR we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko psychologa

"więcej"

ZMIANA TERMINU GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE W 2020 R.

W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informujemy, spotkanie w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie w dniu 27 maja 2020 r. w godzinach 12:00-13:30 nie odbędzie się.

więcej >>

Darmowa pomoc psychologiczna w czasach pandemii

plakat-pacjenci-1

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka

W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wobec wzmożonych zachorowań oraz rosnącego ryzyka zakażeń COVID-19 informujemy, iż grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Rodzinnych Domów Dziecka planowana na dzień 14 maja 2020 r. w godzinach 1000-1200 zostaje odwołana.

Środki ochrony osobistej dla zawodowej pieczy zastępczej

DSC 0321W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców Zarząd Powiatu Wrocławskiego, w związku z panującą epidemią koronawirusa, w dniu 8 maja 2020 r. udzielił wsparcia Rodzinom Zastępczym Zawodowym, osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka oraz ich podopiecznym.

 

więcej >>

„OSOBISTY PLAN AWARYJNY” - DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.

Poradnik ten zawiera praktyczne informacje dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie – m.in. w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo, a także jak zniwelować potencjalne ryzyko doświadczania przemocy. Zawiera on także użyteczne dane teleadresowe miejsc, do których osoby pokrzywdzone mogą zgłosić się po pomoc, aby otrzymać specjalistyczne wsparcie.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/grafiki%20w%20formacie%20do%20druku.pdf

unnamed