Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

„Rodzic na medal” warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie dla rodzin zastępczych oraz opiekunów rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego

Cele główne:
- uświadomienie wpływu postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka
- łączenie praktyki rodzicielskiej z psychologią wychowawczą
- wsparcie rodziców zastępczych
- udział w aktywnym wychowywaniu dziecka
- praca nad osobistym rozwojem kompetencji wychowawczych

Prowadzący:

 1. Magda Saska-Radwan – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
 2. Paulina Rawska – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Miejsce:
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 131, IV piętro, pok. 431, sala szkoleniowa

Realizacja:
cykl spotkań warsztatowych – 3 spotkania po 4 godziny

Planowany termin:
I. spotkanie – styczeń (1 dzień – 4 godziny)
II. spotkanie – luty (1 dzień – 4 godziny)
III. spotkanie – marzec (1 dzień – 4 godziny)

Odbiorcy:
Rodziny zastępcze oraz opiekunowie rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego borykające się z trudnościami wychowawczymi.
Grupa do 12 osób. Ilość grup zależna od zdeklarowanych uczestników.

Zagadnienia:
I. spotkanie:
1. Zachęcanie do samodzielności.
2. Zachęcanie do współpracy.
II. spotkanie:
3. Zamiast karania.
4. Pochwały.
III. spotkanie:
5. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.
6. Uwalnianie dzieci od grania ról.

Opracowanie na podstawie:
książki A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły".

Zaproszenie na imprezę Mikołajkową

Obrazek przedstawiający Świętego Mikołaja i reniferaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zaprasza dzieci do lat 14 umieszczone w rodzinach zastępczych niezawodowych z terenu Powiatu Wrocławskiego na Imprezę Mikołajkową, która odbędzie się dnia 6 grudnia 2013 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, piętro I, sala nr 118.

W programie Imprezy Mikołajkowej przewidujemy wizytę Św. Mikołaja oraz zabawy animacyjne. Wspólne świętowanie tego dnia będzie okazją do spotkania z opiekunami rodzinnych form zastępczych i wymiany doświadczeń, a dla pociech okazją do radości i poznania rówieśników.

15 lat SONiCH

19 października 2013 r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych uroczyście świętowało 15 rocznicę istnienia i działalności.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją obchodom towarzyszyła „Gala Złotego Serca". Dopisali zaproszeni goście – władze powiatowe reprezentowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska, z kolei władze gminy Wicewójt - Piotr Kopeć oraz Przewodniczący Rady Gminy - Czesław Czerwiec. Ponadto zaproszenie przyjęli: dr Apolonia Kasprzyk – Czepielinda, Bogdan Gendera, Maria Walada, Eugeniusz Sondej od wielu lat związani ze Stowarzyszeniem i bardzo mu oddani.

Tegoroczną laureatką „Złotego Serca" została Pani Maria Nowak - Prezes „GS SCh" w Kobierzycach, zwana przez mieszkańców „Panią Jolą", człowiek o wielkim sercu, życzliwym dla wszystkich, szczególnie przychylny Stowarzyszeniu, udzielający wsparcia w wielu sytuacjach. Dzięki jej otwartemu sercu stało się możliwe utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Oficjalną część uroczystości zdominowały: wręczenie „Złotego Serca" oraz wspomnienia minionych wydarzeń i ludzi najbardziej zasłużonych dla SONiCH, natomiast część nieoficjalną - wesoła zabawa z pełnymi humoru konkursami i atrakcjami.

15 lat SONiCH

15 lat SONiCH 3

15 lat SONiCH 2

 

Informacja o możliwości dofinansowania

Informujemy o możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego z w/w zadań nie może przekroczyć 60 % kosztów jego realizacji.

Wnioski do realizacji w 2014 r. wraz z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych składać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 30 listopada 2013 r.

Druki wniosków znajdują się w zakładce – materiały do pobrania.

Spotkania z seniorami

Zdjęcie przedstawiające osoby uczestniczące w spotkaniuPracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w październiku 2013 r. wzięli udział w cyklu spotkań z seniorami pn. „Bezpieczna i aktywna jesień życia – oferty współpracy dla seniorów”. Projekt realizowany był przez Powiat Wrocławski we współpracy z gminami powiatu, Komendą Miejską Policji we Wrocławiu oraz Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

 

Przedmiotem spotkań były miniwykłady traktujące o zasadach bezpieczeństwa, prawach i obowiązkach konsumentów, aktywności w trzecim sektorze oraz formach wsparcia oferowanych mieszkańcom przez Powiat Wrocławski. Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Magdalena Kuźnicka oraz pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych – Agata Gwara i Marta Ścisłowska przedstawili zakres realizowanych przez Centrum zadań, szczególnie uwzględniając ofertę wsparcia skierowaną do osób niepełnosprawnych, wśród których często znajdują się osoby w wieku senioralnym.

 

Spotkania odbyły się w gminach: Kobierzyce (15.10.2013 r.), Długołęka (15.10.2013 r.), Siechnice (16.10.2013 r.), Jordanów Śląski (16.10.2013 r.), Żórawina (21.10.2013 r.), Kąty Wrocławskie (21.10.2013 r.) oraz Sobótka (24.10.2013 r.). Łącznie uczestniczyło w nich blisko 140 osób.

 

Zdjęcie przedstawia wystąpienie Pani Marty Ścisłowskiej - Pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

 

Zdjęcie przedstawia przemówienie Pani Marty Ścisłowskiej

 

Zdjęcie przedstawia wystąpienie Pani Agaty Gwara - Starszego inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Uczestnicy spotkania

 

uczestnicy spotkania

 

Zdjęcie przedstawia przemówienie Pani Agaty Gwara

 

Zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w spotkaniu

 

Przemówienie Pani Magdaleny Kuźnickiej - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Uczestnicy spotkania

 

Bezpłatne szkolenie "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" 23-24.10.2013 Świdnica

Stowarzyszenie ADESSE serdecznie zaprasza profesjonalistów, osoby pracujące z rodzinami z małymi dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci". Głównymi tematami szkolenia będą zagadnienia:

 1. Fazy cyklu rozwoju rodziny – charakterystyka rodziny z małym dzieckiem.
 2. Rozwój psychofizyczny dziecka w okresie 0-3 lata.
 3. Proces separacji i indywiduacji według M. Mahler.
 4. Prawdy i mity na temat krzywdzenia dzieci.
 5. Czynniki wspierające i zaburzające rozwój małego dziecka.
 6. Specyficzne formy krzywdzenia małych dzieci. Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci.
 7. Wspieranie rodziców małych dzieci: sposoby radzenia sobie z atakami złości; kary a konsekwencje.
 8. Podejmowanie interwencji w sytuacji krzywdzenia małego dziecka – rozmowa z rodzicami.

Szkolenie odbędzie się 23 i 24 października 2013r., w godz. 8.30 – 15.30 (16h), w Świdnicy, w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Długiej 33. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Realizatorami będą doświadczeni trenerzy:
Agnieszka Tekiela – psychoterapeuta, pedagog, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Beata Oleksy – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta, pedagog. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do 21.10.2013 r.). Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby z terenu powiatu świdnickiego, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela – Beata Oleksy, tel. 607 30 86 73.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób dorosłych z zaburzeniami nastroju oraz dla osób w wieku senioralnym z zaburzeniami pamięci, osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi.

W ramach zajęć wtorkowych uczestnicy nauczą się, jak sobie radzić m.in. z:
- zaburzeniami nastroju,
- zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi,
- myślami negatywnymi, niską samooceną,
- brakiem motywacji, stresem, smutkiem, samotnością,
- poprawą relacji interpersonalnych.
Uczestnicy zostaną zaznajomieni z treningiem autogennym i innymi technikami relaksacyjnymi oraz ćwiczeniami aktywizującymi ciało (z elementami kinezjologii).
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK, W GODZINACH 10.00-12.00

Na zajęciach środowych będą poruszane tematy:
- usprawniania funkcji poznawczych,
- ćwiczenia pamięci i umysłu,
- rehabilitacja neuropsychologiczna.
Cykl środowy to zajęcia psychoedukacyjne oraz bezpłatne konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne, m.in. dla pacjentów z zaburzeniami pamięci.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ W DWÓCH GRUPACH:
GR I- (10.00-11.30), GR II- ( 11.30-13.00).

W ramach bezpłatnych terapii grupowych specjaliści Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii przeprowadzą bezpłatne przesiewowe badania pamięci, cykl warsztatów i wykładów psychoedukacyjnych. Zapewnia się konsultacje psychologiczne.
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach i badaniach jest bezpłatne. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszą rejestrację: telefoniczną: 071/332 36 70 (pon -pt: 9 - 20) lub e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4; 50-347 Wrocław
tel./fax: (71) 332 36 70 tel./fax: (71) 361 60 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
skype: dcp.wroclaw
web: www.dcp.wroclaw.pl

SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zdjęcie przedstawia uczestników szkoleniaW malowniczych Sulistrowiczkach położonych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym na terenie gminy Sobótka, w budynku Centrum Szkolenia i Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w dniach 3 – 4 października 2013 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zaproszonych gości – kierowników, dyrektorów i pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powitał Pan Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Ks. Janusz Jastrzębski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji Dyrektor Arlety Szmigielskiej, która przedstawiła rozwój rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 r. Następnie Agnieszka Suska – Dyrektor Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich opowiedziała historię placówki w Kątach Wrocławskich oraz zmiany, jakie miały w niej miejsce na przestrzeni ostatnich lat.
Druga część szkolenia dotyczyła omówienia procedur wprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, m. in.: realizacji postanowień sądowych dotyczących umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej, roli ośrodków pomocy społecznej w przygotowaniu rodziny do realizacji postanowienia sądowego dotyczącego odbioru dzieci, oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny sytuacji rodziny zastępczej/prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, tworzenia planów pomocy dziecku i współpracy z asystentem rodziny, które zostały przedstawione przez Katarzynę Kosinkiewicz – pedagoga Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Kamilę Szarek – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tutejszego Centrum.
Zaproszeni goście mogli również wziąć udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Magdę Saskę-Radwan – psychologa Centrum, a także podziwiać pokaz prac oraz występ taneczny w wykonaniu wychowanków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.
W drugim dniu szkolenia pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Aleksandra Matusiak oraz Inetta Nalewajko omówiły zasady finansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności wykaz świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych oraz wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej, porozumienia między powiatami, odpłatność gmin, odpłatność rodziców biologicznych, zobowiązania alimentacyjne rodziców biologicznych oraz plany na 2014 r. Dyrektor Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich omówiła formułę organizowanych w placówce posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz planów pomocy dziecku tworzonych w porozumieniu z asystentami rodzin podopiecznych.
Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do działalności na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Spotkanie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących zapotrzebowania na szkolenie asystentów rodzinnych z terenu Powiatu Wrocławskiego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Sporządziła: Magda Saska-Radwan