Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Zaproszenie na I Powiatowy Piknik dla Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu uprzejmie zapraszają na objęty honorowym patronatem
Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego oraz
Burmistrza Siechnic – Pana Milana Ušáka

I Powiatowy Piknik
dla Osób Niepełnosprawnych

organizowany w dniu 6 września 2014 r. w godz. 12.00 – 16.00 na terenach zielonych przy Gimnazjum w Siechnicach, przy ul. Świerczewskiego 40.

Wspólne świętowanie tego dnia będzie okazją do integracji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin oraz miłego spędzenia wolnego czasu.

Serdecznie zachęcamy do przybycia.

plakat ogłaszający imprezę

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

logo PFRON 2011 r
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd":

 

  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia,
  2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Rozpoczęły się kursy zawodowe w ramach projektu "Postaw na aktywność"

logo projektu

W ramach projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu rozpoczęły się dopasowane do predyspozycji uczestników kursy zawodowe: Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby, Kurs języka greckiego dla początkujących wraz z językiem angielskim dla średniozaawanowanych dla 2 uczestników oraz Kurs języka rosyjskiego dla początkujących, w którym bierze udział 1 osoba. Uczestnikami szkoleń są usamodzielniane osoby opuszczające pieczę zastępczą zakwalifikowane do udziału w projekcie.

więcej >>

Zakończył się turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy

logo

18 lipca w późnych godzinach popołudniowych uczestnicy Turnusu rehabilitacyjno-szkoleniowego wrócili do domów pełni wrażeń z ponad 3 – tygodniowego pobytu.
W ramach realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność" w okresie od 27 czerwca do 18 lipca 2014 r. w Dziwnówku przebywało 21 niepełnosprawnych uczestników projektu wraz z 9 opiekunami.

więcej >>

Spotkanie rodzin zastępczych w ramach wizyty studyjnej

IMG 1752W dniu 28 lipca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przyjęło gości z terenu Powiatu Chełmskiego - rodziny zastępcze oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Wizyta studyjna odbywała się w ramach wyjazdowego szkolenia pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich otoczenia, grupowej terapii psychospołecznej, realizowanego w oparciu o projekt systemowy „START”.

więcej >>

Projekty dla osób niepełnosprawnych - Fundacja Aktywizacja

Plakat Krok do samodzielnoci

Plakat Profesjonalni Niepenosprawni

Terapia psychologiczna

logo

W ramach projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu prowadzona jest terapia psychologiczna dla 7 pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - uczestników projektu.

Dla każdego uczestnika przewidzianych jest 10 godzin terapii, która stanowi instrument aktywizacji zdrowotnej w projekcie.

Terapia psychologiczna ma na celu wsparcie w osobistym rozwoju, pomoc wychowankom w wyznaczaniu celów, budowaniu własnego poprawnego wizerunku oraz wspomaganie ich funkcjonowania w codziennym życiu.

Spotkania są częścią działań z zakresu aktywizacji zdrowotnej zaplanowanych
w projekcie systemowym pn. „Postaw na aktywność", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

więcej >>

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

karta parkingowa wzrOd dnia 1 lipca 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w  dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych.


Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446), od dnia 1 lipca 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

więcej >>